Виконавча дирекція
Київського обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності