Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
Представництво Міжрегіональної академії управління персоналом "Славутицький інформаційний центр"
(Директор - Акіменко Юрій Федорович)

Телеуніверситет Міжрегіональної Академії управління персоналом здійснює підготовку фахівців за дистанційною формою навчання з використанням Інтернет-технологій.

Дистанційне Інтернет-навчання – це можливість:

- пройти навчання без відриву від виробництва, тобто не витрачаючи час і кошти на поїздки, не покидаючи основного місця роботи;
- навчатись у зручний для себе час, у зручному місці;
- застосовувати отримані знання зразу на практиці;
- отримувати консультації та брати участь в обговоренні питань в процесі навчання, в режимі on-line;
- підвищити творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, уміння самостійно приймати відповідальні рішення.

Здійснюємо підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- Бакалавр (термін навчання - 4,6р.) - на базі середньої освіти;
- Бакалавр (термін навчання - 2,6 р.) - на базі молодшого спеціаліста (відповідного напрямку);
- Бакалавр (термін навчання - 3,6 р.) - на базі молодшого спеціаліста (іншого напрямку);
- Спеціаліст (термін навчання - 1,6 р.) – на базі не повної вищої освіти (бакалавр відповідного напрямку);
- Спеціаліст (термін навчання - 2,6 р.) – на базі не повної вищої освіти (бакалавр іншого напрямку) або повної вищої освіти (спеціаліст, магістр всіх напрямків);
- Спеціаліст (перепідготовка) – термін навчання - 1,6 р. – на базі вищої освіти.

Спеціальності (спеціалізації):

- Управління персоналом і економіка праці (Економіка та управління персоналом);
- Облік і аудит (Облік і аудит);
- Маркетинг (Міжнародний маркетинг та реклама);
- Фінанси і кредит (Фінансовий менеджмент);
- Фінанси і кредит (Банківська справа).

Умови вступу:

Прийом документів, організація вступних випробувань (тестування), зарахування абітурієнтів на заочну, дистанційну форми навчання здійснюється чотири рази на рік: у березні, у липні, у жовтні, у грудні.

У терміни, визначені для подання документів, вступники подають особисто заяву на ім’я ректора Академії, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання.

До заяви вступник додає:

- шість фотокарток розміром 3x4 см;
- копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові – завірену приймальною комісією Академії або у встановленому порядку;
- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), оригінал документа про освіту, оригінали сертифікатів ЗНО (для випускників шкіл 2008-2010рр).

0 
Відгуків: 2  Новий відгук Додано: 30-11-2010 09:42 msi  Зміни: 27-09-2011 10:06 msi